Help Us Keep Glassdoor Safe

We have been receiving some suspicious activity on Glassdoor from you or someone sharing your internet network. In order to protect the Glassdoor site, your IP address or network is being blocked. If you are a human being reading this message, it means that our security filter has made a mistake. Were very sorry about that!

Please email us at to let us know that this is happening. In order to help us figure out whats going on, please include your IP address in your message, which you can find out here: http://ipv4.whatismyv6.com/

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelquun utilisant votre réseau internet. Afin de protéger le site Glassdoor, votre IP ou réseau sont bloqués. Si vous êtes un humain en train de lire ce message, cela veut dire que notre filtre de sécurité a fait une erreur. Excusez-nous pour cela!

Veuillez envoyer un email à pour nous avertir. Afin de nous aider à comprendre ce qui se passe, veuillez inclure votre adresse IP dans votre message. Vous pouvez la trouver ici: http://whatismyipaddress.com/fr/mon-ip

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten auf Glassdoor von Ihnen oder jemandem, der in ihrem Internet-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt. Zum Schutz der Glassdoor-Website wurde Ihre IP-Adresse oder Ihr Netzwerk gesperrt. Wenn Sie ein Mensch und kein Bot sind und diese Meldung lesen, bedeutet dies, dass unserem Sicherheitsfilter einen Fehler unterlaufen ist. Das tut uns sehr leid!

Senden Sie uns bitte eine E-Mail an , um uns über diesen Vorfall zu informieren. Helfen Sie uns bei der Fehlersuche und geben Sie bitte Ihre IP-Adresse in Ihrer Nachricht an. Diese finden Sie unter: http://ipv4.whatismyv6.com/

Help ons Glassdoor veilig te houden

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt. Om Glassdoor te beschermen is uw netwerk of IP-adres geblokkeerd. Als u daadwerkelijk een persoon bent die deze mededeling leest, betekent dit dat onze beveiliginsfilter een fout heeft gemaakt. Onze welgemeende excuses hiervoor.

E-mail ons via om ons te laten weten dat dit zich heeft voorgedaan. Voeg uw IP-adres aan het bericht toe zodat we kunnen onderzoeken wat de oorzaak van het probleem is. U kunt uw IP-adres via de volgende link te weten te komen: http://ipv4.whatismyv6.com/

CF-101 / 687c20d08b8d597d

Write us

Find us at the office

Darmofal- Broderick street no. 11, 88736 Vatican City, Vatican City

Give us a ring

Meadow Hipsley
+90 293 316 242
Mon - Fri, 8:00-14:00

Join us